Chính sách riêng tư

Chúng tôi thu thập thông tin

1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn sử dụng và tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi. Ví dụ: hầu hết các dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn thiết lập một tài khoản cơ bản, vì vậy chúng tôi cần thu thập một vài chi tiết quan trọng về bạn, chẳng hạn như: tên người dùng duy nhất bạn chọn, mật khẩu, địa chỉ e-mail và ngày của bạn của ngày sinh. Để giúp người khác tìm thấy bạn dễ dàng hơn, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung sẽ được hiển thị công khai trên các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như ảnh hồ sơ, tên hoặc thông tin nhận dạng khác. Các dịch vụ khác của chúng tôi, chẳng hạn như các sản phẩm thương mại, cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và thông tin tài khoản liên quan.

Bạn cũng sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào bạn gửi qua các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tải lên bài đăng và nhận xét. Hãy nhớ rằng các bài đăng và nhận xét bạn tải lên có thể được xem công khai và luôn có thể được lưu và sao chép bên ngoài các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng không chia sẻ nội dung mà bạn không muốn ai đó lưu hoặc chia sẻ.

Cuối cùng, khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

2. Thông tin chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng dịch vụ

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về những dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Ví dụ: chúng tôi có thể biết bạn đang đọc phần hoặc bài đăng nào, khi nào bạn đọc và cách bạn đọc (máy tính để bàn, trình duyệt dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động). Dưới đây là giải thích chi tiết hơn về thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Thông tin sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:

Cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như những phần bạn xem, những gì bạn tìm kiếm, những bài đăng và nhận xét bạn tải lên hoặc những bài đăng và nhận xét nào bạn tán thành hoặc không tán thành.

Thông tin nội dung. Chúng tôi thu thập nội dung bạn tạo trên các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:

Hình ảnh, video và văn bản bạn tải lên

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về nội dung bạn tạo. Ví dụ:

Khi bạn tạo nội dung

Nơi bạn tạo nội dung

Cách bạn tạo nội dung, chẳng hạn như thông tin thiết bị

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách người dùng khác tương tác với nội dung của bạn. Ví dụ:

Đăng phiếu ủng hộ và phản đối

Nhận xét và bình luận ủng hộ và phản đối

Thông tin thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin từ và về các thiết bị bạn sử dụng. Ví dụ:

Thông tin về phần cứng và phần mềm của bạn, chẳng hạn như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, bộ nhớ thiết bị, số nhận dạng quảng cáo, số nhận dạng ứng dụng duy nhất, số nhận dạng thiết bị duy nhất và ngôn ngữ.

Thông tin về các kết nối mạng di động và không dây của bạn, chẳng hạn như loại kết nối mạng của bạn.

Máy ảnh và Hình ảnh. Một số dịch vụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi thu thập hình ảnh và thông tin khác từ máy ảnh và ảnh trên thiết bị của bạn. Ví dụ: bạn sẽ không thể tải lên hình ảnh hoặc video từ thư viện ảnh của mình trừ khi chúng tôi có thể truy cập vào máy ảnh hoặc thư viện phương tiện của bạn.

Thông tin địa điểm. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí chính xác của bạn bằng các phương pháp bao gồm GPS, mạng không dây và điểm truy cập Wi-Fi.

Thông tin được Thu thập bởi Cookie và các Công nghệ khác. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác như đèn hiệu web, lưu trữ web và số nhận dạng quảng cáo duy nhất để thu thập thông tin về hoạt động, trình duyệt và thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như các tính năng quảng cáo và thương mại. Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Bạn có thể di chuyển hoặc từ chối cookie của trình duyệt thông qua cài đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Việc xóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng dịch vụ và tính khả dụng của chúng tôi.

Thông tin nhật ký. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhật ký khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:

Thông tin chi tiết về cách bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thiết bị, chẳng hạn như loại và ngôn ngữ trình duyệt web.

Thời gian truy cập.

Các trang và nội dung đã xem.

Địa chỉ IP.

Các số nhận dạng được liên kết với cookie hoặc các công nghệ khác có thể nhận dạng duy nhất thiết bị hoặc trình duyệt của bạn.

Các trang bạn đã truy cập trước hoặc sau khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập từ bên thứ ba

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các chi nhánh và bên thứ ba của chúng tôi. Ví dụ:

Nếu bạn sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook của mình để đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin để bạn có thể tạo hoặc truy cập tài khoản 9GAG của mình.

Nếu bạn tương tác với một trong các nhà quảng cáo của chúng tôi, họ có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi để giúp nhắm mục tiêu hoặc đo lường hiệu suất quảng cáo.

Chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể xây dựng và cải thiện. Đây là những gì chúng tôi sử dụng thông tin này để:

Để phát triển, duy trì, cải tiến, cung cấp và bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Theo dõi và phân tích xu hướng và cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Gửi cho bạn thông tin liên lạc, bao gồm cả qua e-mail. Ví dụ bao gồm việc sử dụng e-mail để trả lời các yêu cầu hỗ trợ hoặc để chia sẻ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

Cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi bằng cách hiển thị cho bạn nội dung tốt hơn và phù hợp hơn.

Cung cấp tính năng nhắm mục tiêu và đo lường quảng cáo, bao gồm cả việc sử dụng thông tin vị trí chính xác của bạn để hiển thị các quảng cáo có liên quan.

Tăng cường và thực thi sự an toàn và bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động trái phép và bất hợp pháp khác.

Sử dụng thông tin chúng tôi đã thu thập cookie và dữ liệu khác để nâng cao các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Thực thi Điều khoản dịch vụ, Quy tắc cộng đồng và các chính sách sử dụng khác của chúng tôi.