Chính sách riêng tư

1. Chúng tôi thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng https://nguoinghe.com bạn sẽ chia sẻ một số thông tin với chúng tôi. Chúng tôi muốn giải thích rõ ràng thông tin nào chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, chúng tôi chia sẻ thông tin với ai và các biện pháp kiểm soát mà chúng tôi cung cấp cho bạn để truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi nào về "Chính sách bảo mật" vui lòng liên hệ support@nguoinghe.com.

Thông tin tài khoản: Khi bạn tạo một tài khoản nguoinghe.com, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp tên người dùng, email và mật khẩu sử dụng. Tên người dùng là công khai và không nhất thiết phải liên quan đến tên thật của bạn. Bạn có thể cung cấp thông tin khác như ảnh hồ sơ, số điện thoại, thông tin cá nhân. Chúng tôi lưu trữ các tùy chọn và thiết lập tài khoản người sử dụng

Nội dung bạn gửi: Chúng tôi thu thập thông tin tử bạn gửi lên trên dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm các bài đăng và nhận xét của bạn, các bản nháp, tin nhắn, báo cáo của bạn với người kiểm duyệt (MOD). Nội dung của bạn có thể là văn bản, ảnh động, ảnh, video, đường dẫn. Các bài đăng và nhận xét của bạn là công khai và có thể được lưu và sao chép bên ngoài dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng không chia sẻ nội dung mà bạn không muốn ai đó lưu hoặc chia sẻ

Cuối cùng, khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về những dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Dưới đây là giải thích chi tiết hơn về thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

 • Cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như những phần bạn xem, tìm kiếm
 • Những bài đăng và nhận xét bạn tải lên
 • Những bài đăng và nhận xét nào bạn tán thành hoặc không tán thành.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách người dùng khác tương tác với nội dung của bạn. Ví dụ:

 • Đăng phiếu ủng hộ và phản đối
 • Nhận xét và bình luận ủng hộ và phản đối

Thông tin thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin từ và về các thiết bị bạn sử dụng. Ví dụ:

 • Thông tin về phần cứng và phần mềm của bạn, chẳng hạn như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, bộ nhớ thiết bị.
 • Số nhận dạng quảng cáo, số nhận dạng ứng dụng duy nhất, số nhận dạng thiết bị duy nhất và ngôn ngữ.
 • Thông tin về các kết nối mạng di động và không dây của bạn, chẳng hạn như loại kết nối mạng của bạn.

Máy ảnh và Hình ảnh. Một số dịch vụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi thu thập hình ảnh và thông tin khác từ máy ảnh và ảnh trên thiết bị của bạn. Ví dụ: bạn sẽ không thể tải lên hình ảnh hoặc video từ thư viện ảnh của mình trừ khi chúng tôi có thể truy cập vào máy ảnh hoặc thư viện phương tiện của bạn.

Thông tin địa điểm. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí chính xác của bạn bằng các phương pháp bao gồm GPS, mạng không dây và điểm truy cập Wi-Fi.

Thông tin được Thu thập bởi Cookie và các Công nghệ khác. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác như đèn hiệu web, lưu trữ web và số nhận dạng quảng cáo duy nhất để thu thập thông tin về hoạt động, trình duyệt và thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như các tính năng quảng cáo và thương mại. Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Bạn có thể di chuyển hoặc từ chối cookie của trình duyệt thông qua cài đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Việc xóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng dịch vụ và tính khả dụng của chúng tôi.

Thông tin truy cập: Chúng tôi cũng thu thập thông tin truy cập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:

 • Thông tin chi tiết về cách bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin thiết bị, chẳng hạn như loại và ngôn ngữ trình duyệt web.
 • Thời gian truy cập.
 • Các trang và nội dung đã xem.
 • Địa chỉ IP.
 • Các số nhận dạng được liên kết với cookie hoặc các công nghệ khác có thể nhận dạng duy nhất thiết bị hoặc trình duyệt của bạn.
 • Các trang bạn đã truy cập trước hoặc sau khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập từ bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các chi nhánh và bên thứ ba của chúng tôi. Ví dụ:

 • Nếu bạn sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook của mình để đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin để bạn có thể tạo hoặc truy cập tài khoản nguoinghe.com của mình.
 • Nếu bạn tương tác với một trong các nhà quảng cáo của chúng tôi, họ có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi để giúp nhắm mục tiêu hoặc đo lường hiệu suất quảng cáo.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể xây dựng và cải thiện. Đây là những gì chúng tôi sử dụng thông tin này để:

 • Để phát triển, duy trì, cải tiến, cung cấp và bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Theo dõi và phân tích xu hướng và cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Tăng cường và thực thi sự an toàn và bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi cho bạn thông tin liên lạc, bao gồm cả qua e-mail. Ví dụ để trả lời các yêu cầu hỗ trợ hoặc để chia sẻ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.
 • Cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi bằng cách hiển thị cho bạn nội dung tốt hơn và phù hợp hơn.
 • Cung cấp tính năng nhắm mục tiêu và đo lường quảng cáo, bao gồm cả việc sử dụng thông tin vị trí chính xác của bạn để hiển thị các quảng cáo có liên quan.
 • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động trái phép và bất hợp pháp khác.
 • Sử dụng thông tin chúng tôi đã thu thập cookie và dữ liệu khác để nâng cao các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Thực thi Điều khoản dịch vụ, Quy tắc cộng đồng và các chính sách sử dụng khác của chúng tôi.

3. Chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những trường hợp sau

Với thành viên nguoinghe.com, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với thành viên sử dụng dịch vụ, Ví dụ:

 • Thông tin về tài khoản của bạn: tên, ảnh đại diện, nick name
 • Các thông tin bài viết, nhận xét bạn gửi
 • Các thông tin khác về hành động của bạn khi sử dụng dịch vụ như: bình chọn, thích, không thích

Với đối tác nguoinghe.com và mọi người

 • Thông tin công khai như: nick name, tên, ảnh đại diện
 • Nội dung bạn gửi lên ở chế độ công khai và mọi người có thể xem
 • Nội dung bạn chia sẻ trên dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã chia sẻ ở trên dịch vụ khác như Facebook, Instagram, Tiktok

Với bên thứ ba có liên quan đến pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong trường hợp cần thiết như

 • Nhằm tuân thủ theo quy trình pháp lý hợp lệ
 • Đề điều tra, khắc phục, thực thi các yêu cầu về vị phạm về điều khoản dịch vụ
 • Để bảo vệ quyền, an toàn thành viên và tài sản nguoinghe.com
 • Để giải quyết các vấn đề, hoặc lo ngại về gian lận hoặc bảo mật

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Nguoinghe.com các thông tin của bạn, bài viết, nhận xét, hoạt động của bạn trọng một khoảng thời gian

 • Chúng tôi lưu trữ các thông tin tài khoản cơ bản: tên, nick name, email tới khi bạn yêu cầu xóa thông tin
 • Các thông tin về thời gian, vị trí, hành động dựa trên dịch vụ bạn sử dụng

Nếu bạn không tiếp tục sử dụng nguoinghe.com, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản

Có thể có các yêu cầu về pháp lý để lưu trữ dữ liệu của bạn và chúng tôi có thể cần phải tạm dừng xóa thông tin đó nếu chúng tôi nhận được quy trình pháp lý hợp lệ. Hoặc một yêu cầu chúng tôi giữ nguyên nội dung đó hoặc nếu chúng tôi nhận được báo cáo về việc lạm dụng hoặc các Vi phạm Điều khoản Dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định trong bản sao lưu trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Kiểm soát thông tin của bạn

Quyền riêng tư của bạn là sự quan trọng đối với chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát thông tin

 • Dữ liệu của bạn: Bạn có thể tải dữ liệu của bạn, cũng như yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu chúng tôi lưu trữ của bạn
 • Tài khoản của bạn: nguoinghe.com rất mong được sự đồng hành của bạn. Nếu có yêu cầu về xóa dữ liệu và tài khoản, xin vui lòng liên hệ chúng tôi: support@nguoinghe.com.

6. Thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách về bảo mật này theo thời gian.

7. Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin, yêu cầu của bạn, xin vui lòng liên hệ email: support@nguoinghe.com.